このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
豊川市 きらっと☆とよかわっ!
 • 音声読み上げ・文字拡大
 • モバイルサイト
 • English
 • Portugues
 • Espanol
 • 中文
 • Tiếng Việt
 • サイトマップ
 • くらし・手続き
 • 子育て・学校
 • 催事・文化
 • 公共施設
 • 市政情報
 • きらっと☆とよかわっ!
サイトメニューここまで


本文ここから

Về các chính sách hỗ trợ mới cho những cư dân bị thiệt hại sau trận mưa lớn ngày 2 tháng 6 「6月2日大雨災害により被害を受けた市民の皆様への新たな支援策について」

更新日:2023年11月17日

Về các chính sách hỗ trợ mới cho những cư dân bị thiệt hại sau trận mưa lớn ngày 2 tháng 6

 Ngày 30/11 (Thứ 5) là hạn chót để đăng ký miễn giảm phí nước sinh hoạt, đăng ký nhận tiền thăm hỏi cho tình trạng ngập nước thấp hơn sàn nhà và tiền thăm hỏi ô tô bị ngập nước do trận mưa lớn ngày 2/6.
 Trường hợp đăng ký tại quầy thì cho đến 17:15 ngày 30/11 (Thứ 5), còn đăng ký qua đường bưu điện thì cho đến hết ngày 30/11 (tính theo ngày bưu điện đóng dấu).
 Những ai chưa hoàn tất thủ tục vui lòng nhanh chóng làm thủ tục.

Các thời hạn đăng ký

 1. Thời hạn đăng ký: Từ ngày 1/8/2023 (Thứ 3) đến hết ngày 30/11/2023 (Thứ 5) (trừ Thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ)
 2. Thời gian tiếp nhận: Từ 8:30~17:15
 3. Quầy tiếp nhận: Tòa thị chính Toyokawa, khu nhà chính tầng 1, Ban Phúc lợi, Phòng Phúc lợi địa phương (Chiiki Fukushi Ka) “Quầy hỗ trợ thiên tai mưa lớn”. (※Những hỗ trợ dưới đây đều chung quầy tiếp nhận)
 4. Cách đăng ký:Gửi hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện hoặc mang đến trực tiếp

 ※Địa chỉ gửi hồ sơ: Oame Saigai Shien Madoguchi (Tòa thị chính Toyokawa, khu nhà chính tầng 1. Địa chỉ: 〒442-8601 Toyokawa-shi Suwa 1-chome 1-banchi Fukushi Bu Chiiki Fukushi Ka).

Nội dung trợ cấp

(1) Cấp tiền thăm hỏi cho trường hợp ngập nước thấp hơn sàn nhà

Người có thể đăng ký

Chủ hộ của gia đình bị thiệt hại, có địa chỉ trong thành phố tại thời điểm có thiên tai.

Những chỗ ở thuộc đối tượng

Những căn bị ngập nước thấp hơn sàn nhà trong số những căn bị thiệt hại. (Trừ những gia đình đã nhận tiền thăm hỏi thiên tai theo điều lệ về chi cấp chia buồn thiệt hại thiên tai)

Khoản tiền thăm hỏi

5000 yên/hộ

Những giấy tờ cần thiết

Những giấy chắc chắn cần là (1) và (2)

(1) Đơn đăng ký trợ cấp thăm hỏi thiên tai kiêm Đơn đăng ký miễn giảm phí nước sinh hoạt cho trường hợp ngập nước thấp hơn sàn nhà.
(2) Giấy chứng nhận thiệt hại thiên tai hoặc tài liệu chứng minh đã bị ngập nước thấp hơn sàn nhà (như hình ảnh, v.v..)
 ※Bản chính hoặc bản sao đều được
(3) Giấy ủy quyền (chỉ những ai cần)
 Trường hợp người không phải chủ hộ đứng ra nhận tiền thăm hỏi thiên tai, cần phải có Giấy ủy quyền.
(4) Đơn giải trình (chỉ những ai cần)
  Trường hợp không có các tài liệu chứng minh, cần phải nộp đơn giải trình kèm theo đơn đăng ký.

Các mẫu đơn đăng ký

 
 

(2) Miễn giảm phí sử dụng nước sinh hoạt, nước thải và phí sử dụng cơ sở xử lý nước thải cho vùng nông nghiệp tập trung.

Người có thể đăng ký:

Người đang sử dụng nước sinh hoạt, nước thải, cơ sở nước thải cho vùng nông nghiệp tập trung của TP Toyokawa, bị thiệt hại ngập nước dưới sàn nhà trở lên.
Có điều, những người đã được cấp giấy chứng nhận thiên tai thì không cần đăng ký vì chúng tôi sẽ dựa theo đó để miễn giảm.

Nội dung miễn giảm

Trong thời gian từ tháng 6~10, miễn giảm 2 tháng (1 kỳ) phí sử dụng nước sinh hoạt, nước thải và cơ sở nước thải cho vùng nông nghiệp tập trung như dưới đây:

ア)Nội dung miễn giảm cho trường hợp ngập nước thấp hơn sàn nhà
Phí sử dụng nước sinh hoạt Miễn toàn bộ khoản phí tính theo lượng (*ghi chú) trong vòng 2 tháng
Phí sử dụng đường nước thải Miễn toàn bộ phí sử dụng trong vòng 2 tháng
Phí sử dụng cơ sở nước thải vùng nông nghiệp tập trung

*Ghi chú: “Phí tính theo lượng” là khoản phí được tính theo lượng nước đã sử dụng, bao gồm trong tổng tiền nước.

イ)Nội dung miễn giảm cho trường hợp ngập nước thấp hơn sàn nhà
Phí sử dụng nước sinh hoạt Miễn giảm tối đa 10㎥ nước cho 2 tháng (Mỗi tháng giảm tối đa 5㎥)
Phí sử dụng đường nước thải Miễn giảm tối đa 10㎥ nước cho 2 tháng (Mỗi tháng giảm tối đa 5㎥ đối với lượng nước thải nhiều hơn 21㎥)
Phí sử dụng cơ sở nước thải vùng nông nghiệp tập trung Miễn giảm tối đa 2 người trong 2 tháng (Mỗi tháng giảm tối đa 1 người)

Giấy tờ cần thiết

Những người chưa được cấp giấy chứng nhận thiệt hại thiên tai thì cần phải đăng ký. Vui lòng đính kèm tài liệu chứng minh đã bị ngập nước cao hơn hoặc thấp hơn sàn nhà vào đơn đăng ký.

Mẫu đơn đăng ký

 
 

(3) Cấp tiền thăm hỏi cho trường hợp thiệt hại ô tô do ngập nước

Người có thể đăng ký

Những “cá nhân” sống trong thành phố lúc thiên tai (trừ những công ty, tổ chức pháp nhân)

Xe thuộc đối tượng (những xe thỏa cả A cả B dưới đây)

A Xe có động cơ đã sở hữu hoặc đã dùng để phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày 
 ※Xe máy 2 bánh cỡ lớn, xe máy 2 bánh cỡ vừa, xe có động cơ cỡ lớn đặc biệt, xe có động cơ cỡ nhỏ đặc biệt thì không thuộc đối tượng.
 ※Chỉ những xe có chứng nhận đăng kiểm vẫn còn hiệu lực tại thời điểm xảy ra thiên tai.
B Những xe có động cơ vì thiệt hại mưa lớn mà đã phải bỏ xe (bao gồm mua xe khác/sang tên xe), hoặc phải mất một khoản tiền để sửa chữa/đăng kiểm.

Số tiền trợ cấp

Trường hợp bỏ xe: 30.000 yên/xe
Trường hợp sửa chữa, đăng kiểm: 10.000 yên/xe

Giấy tờ cần thiết

Những giấy chắc chắn cần là (1) và (2)
(1) Đơn xin trợ cấp
 Đơn xin trợ cấp nên được làm bởi “Người sở hữu xe” hoặc “Người sử dụng xe”
(2) Bản sao giấy tờ xác minh chính chủ
 Như bằng lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, thẻ My number (mặt trước), v.v...

Những giấy tờ từ mục (3)~(6) sau đây sẽ khác nhau tùy theo trường hợp “Hủy xe” hay “Sửa chữa/Đăng kiểm”
 
 

■Những người “Hủy xe”

(3) Giấy chứng nhận đã “Hủy xe/sửa chữa”
 Hãy nhờ công ty bảo hiểm tổn thất, hoặc nhà bán/sửa chữa ô tô đã làm thủ tục hủy xe cho bạn, làm giấy chứng nhận thông qua một mẫu đơn riêng. 

Nếu có giấy chứng nhận số (3) này, các giấy tờ cần thiết đã đầy đủ.
 
 

Trường hợp không thể chuẩn bị được mục số (3), cần có giấy tờ số (4) và số (5)
(4) Bản sao những giấy tờ cho thấy bạn đã hủy xe
 Giấy thông báo thông tin nhận dạng đã đăng ký, Giấy xác nhận những mục đã đăng ký, Giấy xác nhận phản hồi đăng kiểm ô tô, Giấy yêu cầu thanh toán phí hủy bỏ sớm hợp đồng thuê, v.v…
(5) Bản sao những giấy tờ cho thấy bạn đã bị thiệt hại về ô tô do mưa lớn
 ・Các loại giấy chứng nhận thiệt hại thiên tai có ghi thiệt hại về ô tô
 ・ Những giấy tờ liên quan đến thủ tục tiền bảo hiểm ô tô có ghi thiệt hại do ngập nước
 ・ Ảnh chụp ô tô đã bị ngập nước, v.v..
 
 

■ Những người đã “Sửa chữa/Đăng kiểm”

(3) Bản sao chứng nhận đăng kiểm ô tô
 Giấy có thể xác nhận rằng người xin trợ cấp là “người sở hữu” hoặc “sử dụng xe”.
(4) Bản sao giấy tờ cho thấy tình trạng sửa chữa/đăng kiểm
 Hóa đơn thanh toán, giấy yêu cầu thanh toán, giấy chi tiết những mục khi sửa chữa hoặc đăng kiểm xe.
 ※ Trên giấy phải ghi tên người xin trợ cấp, biển số xe thuộc đối tượng.
(5) Bản sao những giấy tờ cho thấy bạn đã bị thiệt hại về ô tô do mưa lớn
 ・ Các loại giấy chứng nhận thiệt hại thiên tai có ghi thiệt hại về ô tô
 ・ Những giấy tờ liên quan đến thủ tục tiền bảo hiểm ô tô có ghi thiệt hại do ngập nước
 ・ Ảnh chụp ô tô đã bị ngập nước, v.v...
Nếu chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ từ mục (3)~(5) thì có thể đăng ký trợ cấp.
 
 

Trường hợp không thể chuẩn bị hết các mục số (3)~(5) thì cần có mục số (6)
(6) Giấy chứng nhận đã “Hủy xe/sửa chữa”
 Hãy nhờ công ty bảo hiểm tổn thất, hoặc nhà bán/sửa chữa ô tô đã sửa xe cho bạn, làm giấy chứng nhận thông qua một mẫu đơn riêng.

Các mẫu đơn đăng ký

Liên hệ

Cửa sổ tiếp nhận hỗ trợ thiệt hại do mưa lớn (Oame Saigai Shien Madoguchi)
Trung tâm cuộc gọi: Toyokawa-shi Bosai Center tầng 1, Shimin Kenshushitsu Call center
 Địa chỉ: 〒442-8601 Toyokawa-shi, Suwa 1-chome 1-banchi
 (1) Thời gian tiếp nhận: Ngày thường từ 8:30~17:15
 (2) Điện thoại: 0533-56-2349

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Liên hệ

Tòa thị chính TP Toyokawa Phòng Hợp tác quốc tế cư dân
豊川市役所 市民協働国際課
Địa chỉ: 442-8601 Toyokawa-shi Suwa 1 Chome 1 Banchi
Số điện thoại: 0533-89-2158
Thời gian mở cửa: từ Thứ 2~Thứ 6, từ 8 giờ 30 phút sáng~5 giờ 15 phút chiều
Ngày nghỉ: Thứ 7・Chủ nhật, Ngày lễ quốc dân, Cuối năm và đầu năm (ngày 29/12~3/1)

本文ここまで

サブナビゲーションここから

Phòng chống thiên tai 防災

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
Copyright © Toyokawa City. All Right Reserved.
フッターここまでこのページの上へ戻る
AIチャットボット
閉じる