Tòa thị chính TP Toyokawa Facebook chính thức (Phiên bản Việt Nam) Chính sách hoạt động 豊川市役所公式(ベトナム語版)Facebook 運用ポリシー

更新日:2020年12月3日

Facebook: https://www.facebook.com/Tòa-thị-chính-TP-Toyokawa-100114838568384/
Phòng hợp tác quốc tế công dân TP Toyokawa thiết lập chính sách hoạt động sau đây cho trang Facebook chính thức sẽ hoạt động (bên dưới gọi là「Trang này」)

Mục đích

Mục đích trang Facebook “Tòa thị chính TP Toyokawa” nhầm gửi những thông tin bằng tiếng Việt Nam khi phát sinh thảm họa, thông báo cho những công dân nước ngoài những thông tin liên quan trong TP.

Thông tin tài khoản

Tên tài khoản là “Tòa thị chính TP Toyokawa” và liên kết URL phía bên dưới.
URL: https://www.facebook.com/Tòa-thị-chính-TP-Toyokawa-100114838568384/

Người quản lý

Sở công dân Phòng hợp tác quốc tế TP Toyokawa

Thời gian phản hồi

Theo nguyên tắc, chúng tôi sẽ cập nhật trong thời gian làm việc (8:30 ~17:15 từ thứ 2~ thứ 6) không theo định kỳ, nhưng cũng có thể cập nhật ngoài thời gian này.

Quản lý bình luận

Theo nguyên tắc, chúng tôi không trả lời trên trang này như các bình luận v.v… Về thắc mắc hay ý kiến, xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua điện thoại (0533-89-2158) đến Phòng hợp tác quốc tế công dân TP Toyokawa, hoặc gửi mail đến Phòng hợp tác quốc tế công dân, địa chỉ: kyodokokusai@city.toyokawa.lg.jp

Điều khoản nghiêm cấm

Những bình luận không liên quan nội dung đã đăng hoặc các bình luận thuộc các mục sau đây có thể bị xóa 1 phần hoặc toàn bộ mà không thông báo cho người đăng bình luận.

Bản quyền tài sản trí tuệ

  1. Trừ trường hợp đặc biệt không thể từ chối thì bản quyền tác giả, tác phẩm (văn bản, hình ảnh, âm thanh v.v…), và các chương trình đăng trên trang này thuộc quyền sở hữu của chúng tôi.
  2. Tên công ty, tên sản phẩm được ghi trên trang này về cơ bản là thương hiệu đã được đăng ký hoặc thương hiệu của các công ty liên quan.

Điều khoản miễn nhiệm

  1. Chúng tôi luôn cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác thông tin sẽ đăng nhưng không thể đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, tính hữu dụng của những thông tin đã đăng.

  2. Liên kết từ trang này đến các trang Web khác chỉ nhầm mục đích tiện lợi cho người dùng.
    Chúng tôi không đảm bảo chính sách bảo mật hay khả năng truy cập của trang Web liên kết đến.

  3. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung trang sẽ được liên kết đến từ trang này.

  4. Dù trong bất kì trường hợp nào, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, mất mát phát sinh khi người dùng kích hoạt vào trang này.

Về việc thay đổi chính sách hoạt động

Chính sách hoạt động của trang này nếu có sự thay đổi sẽ không báo trước.

お問い合わせ

市民部 市民協働国際課
電話:0533-89-2165

AIチャットボット
閉じる